Afmelden

Door een wettelijke maatregel is het de praktijk niet meer toegestaan een niet nagekomen afspraak in rekening te brengen bij uw zorgverzekeraar. In dezelfde maatregel is bepaald dat zorgaanbieders in de praktijk voor een niet nagekomen afspraak het praktijktarief in rekening mogen brengen.

Als u uw afspraak om welke reden dan ook wilt afzeggen of verplaatsen, dient u dit uiterlijk 24 uur voor uw afspraak te doen. Dit kan op werkdagen van 8.30 tot 17.00. Na 17:00 en in het weekend kunt u onze voicemail inspreken of een mail sturen. Uw afspraak wordt dan kosteloos afgezegd of verplaatst naar een ander tijdstip. Een niet nagekomen afspraak (bekken)fysiotherapie is € 25,00. Let op: deze nota is niet te declareren bij uw zorgverzekeraar.

Dit is een landelijke maatregel waar alle zorgaanbieders zich aan moeten houden en staat los van het feit of er al dan niet sprake is van een overmacht situatie.

Het telefoonnummer is:   06 – 81 25 28 78

Het mailadres is: info@praktijkoverwinning.nl