Ons team

Ons team bestaat uit

Sytske Lohof-Venema
Sytske is geregistreerd bekkenfysiotherapeut MSPT en werkzaam in de praktijk sinds mei 2011.
Ze is praktijkeigenaar.

 

Dominique ten Hoopen
Dominique is sinds januari 2015 werkzaam in de praktijk als algemeen fysiotherapeut.
Ze is gecertif
iceerd dry needling therapeut en geregistreerd bekkenfysiotherapeut sinds juli 2018.

Harmina Uil-Heersema
Harmina werkt sinds oktober 2013 in de praktijk als medisch secretaresse.
Ze maakt afspraken voor nieuwe patiënten en helpt mee met de administratie.