Behandeling

De behandeling zal beginnen met een kennismakingsgesprek. Het doel van het gesprek is om een goed beeld te krijgen van de klachten. Er wordt een lichamelijk onderzoek uitgevoerd. Vervolgens wordt een behandelplan gemaakt. Het behandelplan wordt in overleg met de patiënt opgesteld.

De behandeling bestaat meestal uit een combinatie van behandelvormen. Als de stand van het bekken afwijkend is of er is sprake van een afwijkende stand van het stuitje (het os coccygis), dan zal dit eerst behandeld worden (zie NIMOC).

Verder wordt uitleg gegeven over de werking van de bekkenbodem en worden toiletadviezen gegeven. Vaak wordt geleerd om zowel de buik-, billen- alsook bekkenbodemspieren aan te spannen, maar ook te ontspannen. Er wordt ook gebruik gemaakt van triggerpointbehandeling, ademtherapie, bewust leren gebruiken van de bekkenbodem, coördinatietraining van de bekkenbodem, houdingscorrectie, rekoefeningen en stabiliteitstraining.

De bekkenfysiotherapeut kan ter ondersteuning van de behandeling ook inwendig handelen. Dit wordt gedaan ter ondersteuning van het onderzoek of de behandeling, waarbij gebruik gemaakt kan worden van apparatuur zoals myofeedback, elektrostimulatie of van andere hulpmiddelen zoals ballontraining. Deze middelen worden voornamelijk gebruikt om spiergroepen of functies die voor de patiënt onbekend zijn te leren voelen en (goed) te leren gebruiken. Hierbij worden hoge eisen gesteld aan de hygiëne en privacy.

Deze behandeling wordt alleen uitgevoerd als daar duidelijk een reden toe is. Nooit onverwacht en alleen na uitleg en met toestemming van de patiënt. De inwendige behandeling wordt uitgevoerd via de anus of de vagina.

De behandelafspraken zijn meestal om de 2 à 3 weken. Na iedere behandeling krijgt u adviezen en/of oefeningen mee om thuis mee aan het werk te gaan.

Soms krijgt u vragenlijsten mee naar huis, die u thuis op uw gemak kunt invullen.

Wat te doen bij de eerste behandeling

  • Een geldig legitimatiebewijs meenemen.
  • Kijken hoe de polisvoorwaarden van uw verzekering zijn t.a.v. (bekken)fysiotherapie in de aanvullende verzekering. Meer informatie over vergoeding kunt u vinden onder Tarieven.
  • De verwijzing van huisarts of specialist (als u die hebt gekregen) meenemen.
  • Een grote handdoek meenemen.

 

Kwaliteitsonderzoek

Om de kwaliteit van onze praktijk zo goed mogelijk te houden, worden uw gegevens anoniem gebruikt voor kwaliteitsdoeleinden. Mocht u daar bezwaar tegen hebben, wilt u dit dan aan ons doorgeven? Tijdens het eerste consult zal hier ook naar gevraagd worden.

Wetenschappelijk onderzoek

Onze praktijk neemt deel aan wetenschappelijk onderzoek. Dit onderzoek wordt verricht door onafhankelijke instellingen. Dat is bij ons meestal de afdelingen geneeskunde van het UMCG of het UMCU. Wij nemen niet deel aan studies die door de farmaceutische (of andere) industrie zijn gestart.

Bij elke deelname waarborgen wij de privacy van patiënten, gegevens worden uitsluitend anoniem ter beschikking gesteld.
Mocht u daar bezwaar tegen hebben, wilt u dit dan aan ons doorgeven? Tijdens het eerste consult zal hier ook naar gevraagd worden.