Behandelaars NIMOC

Omdat de NIMOC behandeling nog weinig bekendheid kent, hebben we een lijst opgesteld met bekkenfysiotherapeuten enerzijds en andere (fysio)therapeuten (maar ook manueel therapeuten, chiropractors, osteopaten) anderzijds die deze NIMOC behandeling toepassen. 

Bekkenfysiotherapeuten nemen ook de bekkenbodemproblemen mee, zoals urineverlies, moeilijk kunnen plassen, verzakkingsklachten, obstipatie, seksuele pijnklachten. Mocht u geen bekkenbodemklachten hebben, dan kan een andere (fysio)therapeut u ook goed behandelen met de NIMOC methode. 

Beide groepen hebben de cursus “Stuitproblemen in de bekkenfysiotherapiepraktijk” gevolgd en zijn bekwaam in het uitvoeren van de NIMOC. Via een enquête hebben zij aangegeven vermeld te willen worden op deze lijst. We hebben de behandelaars ingedeeld per land, provincie en postcode. Overige (fysio)therapeuten zijn aangemerkt met een (*). Alle andere therapeuten zijn bekkenfysiotherapeuten.

Klik op een provincie of België om hiervan de details te zien:

Nederland

Groningen
Friesland
Drenthe
Overijssel
Gelderland
Noord-Holland
Zuid-Holland
Flevoland 
Utrecht
Noord-Brabant
Limburg
Zeeland

België

Duitsland

 

16