Tarieven

Bekkenfysiotherapie en verzekering

Om de behandeling van uw zorgverzekeraar vergoed te krijgen, moet u aanvullend verzekerd zijn voor fysiotherapie. Vanuit de basisverzekering worden vanaf 2011 jaarlijks of éénmalig (afhankelijk van uw zorgverzekeraar) 9 behandelingen bekkenfysiotherapie vergoed bij incontinentieklachten voor urine. Dit moet wel eerst betaald worden uit uw eigen risico.
Bij kinderen tot 18 jaar vindt de vergoeding plaats vanuit de basisverzekering.
Het aantal behandelingen of het bedrag dat door de verzekeraar vergoed wordt, is per aanvullende verzekering verschillend. Wij raden u aan om dit voorafgaande aan de behandeling na te kijken.

 Tarieven
Tot 1 januari 2023 is er een overeenkomst met alle zorgverzekeraars. De rekening wordt direct bij uw zorgverzekeraar ingediend tegen het in het contract overeengekomen tarief.

Let op!
In 2024 hebben we contracten met alle zorgverzekeraars!

Voor Menzis en CZ geldt dat er een grote kans bestaat dat contracten met deze verzekeringsmaatschappijen in de toekomst niet meer haalbaar zijn. Wij adviseren om over te stappen naar DSW Stad Holland. Deze verzekering is voor zowel de cliënt als de fysiotherapeut een goede verzekering.

Patiënten die niet aanvullend verzekerd zijn of waarbij niet het volledig aantal behandelingen door de verzekering vergoed wordt, betalen het praktijktarief.

De praktijktarieven zijn:

Screening                                                                                                  € 15,00
Zitting algemene fysiotherapie                                                     € 39,50
Zitting bekkenfysiotherapie                                                           € 54,00
Intake en onderzoek na screening                                              € 58,50
Intake en onderzoek na verwijzing                                             € 58,50
Toeslag behandelen aan huis                                                         € 12,50
Bij een niet nagekomen afspraak (bekken)fysiotherapie betaalt u het normale tarief voor (bekken)fysiotherapie.

Wanneer u uw gemaakte afspraak wilt afzeggen of verplaatsen, dient u dit uiterlijk 24 uur voor uw afspraak te doen. Dit kan telefonisch op werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur. Buiten deze tijden kan het per mail of u kunt onze voicemail inspreken. Uw afspraak wordt dan kosteloos afgezegd of verplaatst naar een ander tijdstip.

Hoe vindt verwijzing plaats ?Patiënten die in aanmerking komen voor bekkenfysiotherapie kunnen verwezen worden door huisartsen, medisch specialisten (met name urologen, gynaecologen, gastro-enterologen colorectaal chirurgen, proctologen, arts/seksuologen, kinderartsen en internisten), psychologen / seksuologen of op voorstel van verloskundigen of incontinentieverpleegkundigen.

U kunt ook op eigen initiatief, zonder verwijzing, naar de praktijk komen (zie direct toegankelijk).