Direct toegankelijk

Direct toegankelijk:

Vanaf 1 januari 2006 heeft u geen verwijsbrief meer nodig voor de bekkenfysiotherapeut. Natuurlijk mag u nog altijd eerst een afspraak maken bij de huisarts of specialist.

De bekkenfysiotherapeut zal de huisarts blijven informeren. Als u besluit rechtstreeks naar de bekkenfysiotherapeut te gaan, dan voert deze eerst een zogenaamde screening uit. Dit betekent dat zij eerst vaststelt of u bij de bekkenfysiotherapeut aan het juiste adres bent. Zo niet, dan krijgt u het advies om met uw klacht naar de huisarts te gaan.