Urologie

Zowel mannen als vrouwen kunnen plasproblemen hebben. Het is niet waar dat urologische klachten alleen veroorzaakt worden door te zwakke bekkenbodemspieren. De bekkenbodemspieren kunnen ook te traag of juist te gespannen reageren of niet goed samenwerken (coördineren).

 

Als de bekkenbodem niet goed functioneert, kunnen de volgende klachten ontstaan:

  • Stressincontinentie: verlies van druppels of scheutjes urine op momenten dat de druk in de buik verhoogd wordt, bijvoorbeeld bij hoesten, niezen, lachen
  • Urge of urge-incontinentie: plotselinge bijna niet te onderdrukken drang om te plassen, soms ook met scheutjes verlies, dit ontstaat plotseling en kan ook ontstaan als er een kraan wordt geopend of met de deurkruk van de buitendeur of wc deur in de hand
  • Gecombineerde incontinentie, een mengvorm van stress- en urge-incontinentie
  • Heel vaak kleine beetjes plassen met continue drang, of bijna nooit drang voelen en heel weinig naar het toilet gaan
  • Blaasontstekingen door een verkeerde plastechniek of het onvoldoende leegplassen
  • Niet kunnen starten met plassen, moeten persen om te kunnen plassen, een dunne onderbroken straal, nadruppelen

 

Het doel van oefenen is te zorgen voor een goede coördinatie van de bekkenbodemspieren. Deze spieren moet u gecontroleerd kunnen aan- en ontspannen. Dit is nodig om de urine op te kunnen houden, maar ook om goed te kunnen leegplassen.

 

De behandeling bestaat uit het aanleren van goede plasgewoontes, gedragsverandering en het leren herkennen van spanning en ontspanning in de bekkenbodem.